Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΈΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων και συγκεκριμένα έργα υποδομών εξωτερικού υδραγωγείου, δηλαδή το...

Περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  Σχετικά Αρχεία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΥΑ με αρ. 121308 Πηγή:...

Περισσότερα