ΣΛΟΤ 352/2019 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΣΛΟΤ 352/2019  Προσδιορισμός κόστους απόκτησης και εγκατάστασης ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων  Αθήνα, 26.02.2019 Αριθμ. Πρωτ.: 352 ΕΞ...

Περισσότερα

ΠΩΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Πως διαχωρίζεται η αξία ενός ακινήτου σε αξία οικοπέδου και σε αξία κτιρίου  Το πρόβλημα ...

Περισσότερα

ΕΓΛΣ – ΟΜΑΔΑ 1

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους υποχρεωτικούς βαθμούς από την 1η ομάδα Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου...

Περισσότερα