ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 131

Σχετικά Αρχεία: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 131 Πηγή: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Περισσότερα

Ν. 2251/94 Άρθρο 4 – Εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών

Σχετικά Αρχεία: Ν. 2251/94 Άρθρο 4 – Εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών Πηγή: Σ.Ο.Λ....

Περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου και καθεστώς Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία: Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου και καθεστώς Φ.Π.Α. Πηγή: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ισχύει ότι και για τις άλλες επιχειρήσεις μιας και νομικά, για...

Περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ

Σχετικά Αρχεία: ΓΕΝΙΚΑ Πηγή: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Περισσότερα