Παράμετροι αντικειμενικού συστήματος επιβολής προστίμου

ΑΡΘΡΟ 5 (Ν. 2523/1997) – ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) –...

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2523 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις.  ...

Περισσότερα