ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Μ.Α.Π.)

ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΝΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2019