ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Β.Σ. - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (UPD)

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.