ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ BUSINESS PLAN

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ BUSINESS PLAN ΓΙΑ INTERNET CAFE

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 119.000 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ