ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΦΟΡΟΣ 20% ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ

Π.Δ. 186/1992 – ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ