ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΜΚΑ

ΦΟΡΟΣ 20% ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ

Ν. 3846/2010 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

N. 3863/2010 ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ