ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΦΟΡΟΣ 20% ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ