Υποβολή Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. μηνός Ιουλίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων

Υποβολή Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. μηνός Ιουλίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων

Ημέρα

Αυγ 31 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00