ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Δημοσίευση: 16 Φεβρουάριος, 2021   Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ  

Συνέχισε να διαβάζεις  

Αρχείο Προσκλήσεων » Καταληκτική Ημερομηνία: 14 Απριλίου 2021 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 – ώρα 08:00 π.μ.  και λήγει την Τετάρτη  14 Απριλίου  2021, και ώρα 14:00 μ.μ. Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Συνέχισε να διαβάζεις