ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο νόμος 3846/2010 αποτελείται από 35 άρθρα τα οποία καθορίζουν το νέο πλαίσιο στις εργασιακές σχέσεις.

Συνέχισε να διαβάζεις  

 Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

Συνέχισε να διαβάζεις